• 2993852702
 • trande-thtaivan1@edu.viettel.vn
 • ẤP BƯNG CHÔNG XÃ TÀI VĂN
 • z788792277188_b15af422ae492e8ec15aea09b82b538b42
 • z788792267488_c550b174edd309b32b7df2bfbc05ca0317
 • z788792284610_e3b4d2a2638e208438e3d68eb8ac256e79
 • z788792286166_a26818f496b2367a1be0d4240152cadd23
 • z788792285043_c5e3c8b6a52338dc17e368498dfafb1713
 • z788792328256_fc20870ed5d891bf48446bf36901575598
 • z788792468866_bbe856eb36f6b9d78d97ce694710c7d070
 • z788792328257_2e8f4aa6c7c7aa069ae58b94ac0cbc7022
 • z788792336813_caa3847f9f4bbdead8d9410f6ea4b4c342
 • z788792468868_0da81e3e8b9d1ff3a275c511144ea62722
 • z788792482432_0ef0183effa164aab063ccb20f328d3d92
 • z788792482433_3c5ba914c0ba85fd46af2e52866dd92e52
 • z788792485717_259e238d6466a99150850808dbcb2fef33
 • z788792482207_a31706723291328ed9843590f469294b45
 • z788792485719_9539147dcd1b4b7bfa44e367df439a6e33
 • z788792486784_afc4706ce44bbd11777d475c7352784118
 • z788792486783_abb56cbf4da5d1540d6599b8b1e5055638
 • z788792486785_b01e1d4f9574df1c26853683ed57147778
 • z788792487699_7189ba7ba739aeab265f45dbdfd3937d22
 • z788792486786_739dcd71a6739d3674d4a4576f9ef88a77
 • z788792487702_71bab031d41a54960736b6b2e6ed9ec072
 • z788792487701_b84692ed9909e5f0a86bf0f86db2adf952
 • z788792487700_b0a9b666f224e5f24a091eb1ffb2b68e92
 • z788792488986_9b0bf92f6cbc62b6c616e27ca595c9b164
 • z788792488987_0a12f938c5a38f3659951a19e46516e733
 • z788792488985_e82dfb86dc89a7d5738fa9cfc2204f8955
 • z788792489566_0b5109cbdccfba13b315dfdbfef9aa6b87
 • z788792489567_bfdfe2944762c68a571ac578b14ff37614
 • z788792489568_b9422a2521cbbf10b5b3d7933945ff8e72
 • z788792489569_2f1a9351b0062588530f9350d753e70331
 • z788793023336_2c48bceb8d3ec284e62b10c1e1299a8928
 • z788793030707_41ad654534010a66106f9a348e2238d625
 • z788793080285_51194a46d50763cf4ac138c38f8b109361
 • z788793099972_2bc24fc43a6e5ee378a559104082c0ba94
 • z788797218293_3fe8a5685d13f0e2f3b9a2f7abfdc67237
 • z788797228390_7b1bb4c0e0d7eb06f223f22273ad8c7046
 • z788804241073_b1cc0870139b7e06919aaace3854b5705242
 • z788797235471_0a3cd00bd9dd71060ff848555e74651297
Một giờ hoạt động Ngoài giờ lên lớp với chủ đề "Truyền thống nhà trường" khiến ...
Một giờ hoạt động Ngoài giờ lên lớp với chủ đề "Truyền thống nhà trường" khiến các bạn lớp 6 vô cùng hào hứng. Chúng ta cùng xem một số hình ảnh của các bạn trong giờ học này nhé!
> Xem chi tiết

Thầy, cô nổi bật
Hoàng Thị Mỹ Hiền

Hoàng Thị Mỹ Hiền

Giáo viên

01562707222

  Tăng Hồng Sơn

  Tăng Hồng Sơn

  Thầy giáo dạy toán

  0985357441

  hongsonthtv177@gmail.com